Handelsbetingelser

INNLEDNING

www.instax.no eies og drives av FUJIFILM Nordic Danmark, CVR-nr. 35466096, Adresse: Telegrafvej 5, 2. sal, 2750 Ballerup, Telefon: +45 45662244, Mail: fujifilm@fujifilm.dk Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder for kjøp av varer på www.instax.no til levering i Norge.

BESTILLING & BETALING

www.instax.no er åpen 24 timer i døgnet og du kan derfor nesten alltid handle hos oss. Det kan derimot hende at vi stenger ned nettbutikken grunnet vedlikehold. Du kan kun foreta kjøp når butikken er åpen og tilgjengelig.

For å handle på www.instax.no skal du være fyldt 18 år og være i besittelse av gyldig betalingskort som vi aksepterer. Hvis du ennå ikke er fyldt 18 år kan du derimot allikevel kjøpe varer hvis du har din verges aksept eller for øvrig har juridisk rett til å inngå kjøpet.

Du velger de varene du ønsker å kjøpe, og legger dem i ”innkjøpskurven”. Du kan helt frem til selve bestillingstidspunktet endre innholdet i innkjøpskurven, og du kan løpende sjekke innholdet samt prisen for varene.

Eventuelle ekstrabetalinger for f.eks. frakt- og betalingskortgebyrer vil først bli utregnet umiddelbart innen du er klar til å betale.

Når du er klar til at bestille klikker du på ”Kasse”. Du behøver ikke oprette en brukerkonto.

Du kan endre innholdet i innkjøpskurven helt frem til du bekrefter ditt kjøp ved å trykke på knappen ”Avgi ordre”. Heretter sendes din ordre videre til www.instax.no.

Alle priser er oppgitt inkl. moms og ekskl. frakt i norsk valuta (NOK), med mindre annet står tydelig nevnt. Leveringstiden av produkter er 2-5 hverdager etter varen avsendes. Har vi ikke har varen på lager, leveres varen 2-5 hverdager etter at den er ankommet til FUJIFILM Nordic Danmark’s lager.

Du kan hos instax.no benytte følgende betalingsmetoder: Visa, MasterCard og Visa Electron. Det er ikke mulighet for forskuddsbetaling.

KVITTERING FOR MOTTAKELSE AV BESTILLING & ORDREBEKREFTELSE

Når du har bestilt en vare hos oss, mottar du en kvittering for vår mottakelse av din bestilling (bestillingsbekreftelse). Det er imidlertid først inngått en bindende kjøpsavtale når du har mottatt en ordrebekreftelse fra instax.no.

ANGRERETT

Når du handler på nettet og hos www.instax.no har du 14 dagers full angrerett iht. gjeldende lover og regler. Det betyr at du som kunde har rett til å angre ditt kjøp ved å gi beskjed til oss om dette innen 14 dager fra du, eller noen på dine vegne, mottar/henter pakken. Hvis fristen utløper på en helligdag, lørdag, grunnlovsdag, julaftensdag eller nyttårsaftensdag forlenges fristen til den følgende hverdag. I tilfelle av flere forskellige varer som er bestilt på én ordre, men leveres enkeltvis, eller en vare som leveres i flere partier, løper perioden fra mottakelsen av den siste vare eller parti på ordren.

Den eneste betingelsen for angrerett er at varen kommer tilbake til oss i sin opprinnelige stand. Det vil si at du etter mottakelsen kun må håndtere varene på en måte hvor på du kan fastslå varenes art, egenskaper og måten de fungerer på. På samme måte som du ville kunne gjøre i en fysisk butikk; ”Føle, prøve, trykke på knapper, men ikke ta varen i bruk.” 

For å benytte deg av angreretten skal du tydelig meddele oss dette senest 14 dager etter mottakelsen av varen. Dette skal foregå på et medium som f.eks. e-mail til fujifilm@fujifilm.dk.

RETURNERING

Hvis du angrer kjøpet skal varene tilbakeleveres til:

FUJIFILM Nordic Danmark 
Telegrafvej 5, 2. sal
2750 Ballerup

Ved tilbakelevering bør du sørge for at varene er forsvarlig pakket inn. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varene inntil vi mottar den. Ta derfor vare på postkvittering samt evt. track and trace nummer.

Vi dekker ikke fraktomkostningene ved returnering av et produkt – med mindre du har fått feil eller defekt vare, da vil vi selvsagt stå for returkostnaden.

VIKTIG

Vi forventer at du sender varen(e) tilbake fortest mulig etter du har gitt beskjed om at du angrer kjøpet, og varen skal sendes i retur innen 14 dager fra du gir oss informasjon om at du ønsker å angre ditt kjøp. 

Bemerk! Vi mottar ikke pakker sendt pr. efterkrav.

DOKUMENTASJON FOR DITT KJØP SAMT RETURFORMULAR

Du skal vedlegge en kopi av ordrebekreftelsen eller annen dokumentasjon for ditt kjøp. Utover det vil det lette betjeningen hvis du vedlegger den pdf filen som var med i mailen du mottok i forbindelse med din retursak.

TILBAKEBETALING

Når vi mottar varen sjekker vi den, og du får tilbakebetalt det beløpet du har innbetalt til oss ved kjøpet. Beløpet blir alltid tilbakebetalt via samme betalingsmiddel som du betalte kjøpet med. Har du for eksempel betalt med kort, tilbakeføres kjøpsbeløpet til det betalingskortet du brukte ved kjøpet.

BEMÆRK

Du kan miste retten til kjøpsbeløpet ditt helt eller delvist. Det skjer hvis varens verdi er svekket fordi:

– Du reelt har tatt varen i bruk.
– Den er blitt skadet mens du hadde ansvaret for den.
– Du har håndtert varen på annen måte enn den var tilegnet for at du kunne fastslå varenes art, egenskaper og måten de fungerer på.
– Du har ikke fulgt de begrensninger i angreretten, der følger av plombering, varetype m.m.

REKLAMASJON – HVIS DET ER NOE GALT MED VAREN

Ditt kjøp er omfattet av kjøpsloven, herunder mangelreglene. Det betyr at du enten kan få en mangelfuld vare reparert, ombyttet, pengene returnert eller avslag i prisen, avhengig av den konkrete situasjon.

Det er selvfølgelig et krav at reklamasjonen er berettiget, og at manglen ikke er oppstått som følge av feilaktig bruk av produktet eller annen skadeforvoldende atferd.

DU SKAL KONTAKTE OSS INNENFOR “RIMELIG TID”

Du skal reklamere innenfor ”rimelig tid” etter du har oppdaget manglen ved varen. Vi anbefaler at du reklamerer så hurtig som mulig og innen 2 måneder etter feilen ble oppdaget.

Du kan reklamere ved å kontakte oss via mail til fujifilm@fujifilm.dk eller på telefon på +45 45662244.

Avhengig av den konkrete situasjon vil du motta videre instrukser.

Varen skal sendes til:
FUJIFILM Nordic Danmark
Telegrafvej 5, 2. sal
2750 Ballerup

Når du returnerer varen blir  du samtidig bedt om å opplyse så detaljeret som mulig hva problemet er. Vi anbefaler at du vedlegger den pdf som var med i mailen du mottok i forbindelse med din retursak. Det er ikke et krav, men det letter saksbehandlingen og minimerer betjeningsstiden for reklamasjonen.

Husk at varen alltid skal sendes i forsvarlig emballage, og pass på at du få en kvittering for avsendelse. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varene inntil vi har mottatt den/dem. Ta derfor vare på postkvittering inkl. opplysninger om fraktomkostninger samt evt. track and trace nummer.

Bemærk! Vi mottar ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

VED BERETTIGET REKLAMASJON REFUNDERER VI RIMELIGE FRAKTOMKOSTNINGER

Er reklamasjonen berettiget refunderer vi naturligvis de rimelige fraktomkostninger til å sende varen i retur til oss. I motsatt tilfelle skal du selv avholde alle utgifter til transport, herunder våres fraktomkostninger til returnering av varen etter undersøkelse, ligesom vi kan opkræve dig et beløb på op til 250 kr. for undersøkelse av varen, hvis reklamasjonen viser seg å ikke være berettiget.

SALGSPANT/BETALINGSVILKÅR

instax.no har eiendomsrett/salgspant i de solgte varer, som sikkerhet for sitt krav på kjøpssummen samt evt. renter og omkostninger.

Når kjøpesummen er mottatt overdras eiendomsretten til kunden. Det er kun firmaer og offentlige institusjoner som kan kjøpe på kreditt og det vil da bli foretatt en kredittvurdering før fakturautsendelsen.

FORCE MAJEUR

Er instax.no forhindret i å levere, foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet som partene ikke kan råde over, slik som brand, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør og uroligheter, mangel på transportmidler, alminnelig varemangel, innskrenking i tilførsel av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter, fritas instax.no for alt annet ansvar enn kreditering av den manglende vares tilhørende kjøpesum.

COPYRIGHT

Alt innhold på disse nettsidene tilhører FUJIFILM Nordic Danmark og er beskyttet etter bl.a. opphavsret -, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produkter og vekt, bilder/grafikk, design layout og annet innhold på disse nettsider under ingen omstendigheter må nedlastes, kopieres eller benyttes på noen annen måte, uten at det er gitt utrykkelig tillatelse til dette gjennom et skriftlig forhåndssamtykke fra FUJIFILM Nordic Danmark.

Forbehold

Bilder som er brukt på våres sider er illustrative og kan avvike fra varens egentlige utseende. Med mindre annet er angitt medfølger en skandinavisk manual. Vi tar forbehold for skrivefeil og prisendringer.

PERSONDATA

For å kunne handle på www.instax.no skal du som minimum opplyse:

– Navn

– Adresse

– E-mailadresse

– Telefon/mobilnummer

Ovenstående data blir lagret med opplysninger om hvilke varer du har kjøpt, i 5 år fra utgangen av det regnskapsår, opplysningene vedrører, jf. bogføringslovens § 10, når opplysningerne slettes.

Opplysninger videregis eller selges ikke til tredjepart, med mindre dette skjer i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg av virksomheten. Eventuell videregivelse i en slik situasjon vil skje i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende persondatalovgivning.

Som kunde har du mulighet for innsigt i vår registrering av data om deg, og du kan gjøre innvendinger mot en registrering i henhold til reglene om dette i lov om behandling av personopplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til oss via e-mail fujifilm@fujifilm.dk.

COOKIES

Ved å benytte www.instax.no aksepterer du at vi bruker cookies. En cookie er en liten datafil som vi legger på din datamaskin for å kunne holde styr på hva som skjer under ditt besøk og for å kunne gjenkjenne datamaskinen til f.eks. hvis du velger at din internet browser skal huske ditt passord for deg.

LOVVALG OG VÆRNETING

Alle kontrakter inngås på norsk. Kjøp av varer på www.instax.no er underlagt norsk rett. Tvister omhandlende betingelser, tilhørende bestemmelser samt tvister som angår det omtalte og derav følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler.